Salmostaden - temperatur dygnsmedel 2022


1.33 °C 2022-03-17
Senaste (2022-11-27)

Meteorologisk vår
5.5 °C   2022-06-02
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
22.41 °C   2022-08-31
Högsta, detta år (2022-06-30)

Meteorologisk höst
-15.71 °C   2022-11-15
Lägsta, detta år (2022-01-07)

Meteorologisk vinter
Temperatur loggad sedan 2016-01-17 kl 00:20. Sidan laddas om var 10:e minut.