Salmostaden - temperatur dygnsmedel 2022


22.18 °C 2022-03-17
Senaste (2022-06-28)

Meteorologisk vår
2.25 °C   2022-06-02
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
22.18 °C  
Högsta, detta år (2022-06-28)


-15.71 °C  
Lägsta, detta år (2022-01-07)

Temperatur loggad sedan 2016-01-17 kl 00:20. Sidan laddas om var 10:e minut.